Контакт с мен

Ще се радвам да споделите с мен винаги и по всяко време своите впечатления и чувства докато четете.

Телефон за контакт

+359 885 43 95 63

EMAIL адрес